Tìm nhóm/thể loại

Bạn Đọc Viết

Hà Nội Vào Thu

Một trong những nhạc sĩ có nhiều nhạc phẩm nói về mùa thu ở hải ngoại là nhạc sĩ Hòa Bình. Nhạc sĩ Hòa Bình…

Màu Áo Cũ

Bùi Đức Tính Năm 2014, có 2 vụ khủng bố nhắm vàoquân đội, ngay trên đất nước Canada! Vào ngày 20 tháng 10, tại…