Tìm nhóm/thể loại

Bạn Đọc Viết

Mặn Nồng

(riêng cho người bạn đời) mặn nồng qúa khi tình là cưng chim lội nước, ca' bay trên trời mặt trời trên mặt…