Tìm nhóm/thể loại

Người Việt Năm Châu

Hope Clinic

Cuối năm 2015 tổ hợp phòng khám Hope (Hope Clinic) tại vùng Southwest Houston đã khai trương phòng khám thứ ba tại…

Hội chợ Xuân Bính Thân 2016

Cộng đồng người Việt Houston đã tổ chức nhiều Hội chợ Xuân để cho đồng hương mừng Tết Nguyên Đán. Mục đích tổ chức…