Tìm nhóm/thể loại

Người Việt Năm Châu

Vọng Giáng sinh

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas, theo Công giáo, là một ngày lễ kỷ niệm…

Phiên chợ làng

Farmer Market là một nét đẹp văn hóa trên đất Hoa Kỳ. Mới đây, cộng đồng Alief vùng Southwest đã dựng phía…

Giáng Sinh đầy lòng nhân ái

Houston: Hôm 20-12, Đài truyền hình Van-TV 55.2 đã tổ chức lễ hội “Giáng Sinh Đầy lòng nhân ái". Hằng năm đài…

Niềm vui Giáng Sinh

Houston: Ngày 13/12, Đài truyền hình Viet-TV 51.7 tại Houston,Texas đã tổ chức buổi lễ Mừng Giáng Sinh cho các em…