featured

featured

Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 10-4,  Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt Quốc gia (HĐĐDCĐ) đã tổ chức buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại trụ…

Thủ Đức gọi ta về

Thủ Đức gọi ta về là chủ đề đại hội kỷ niệm 32 năm ngày thành lập của Hội cựu sinh viên trừ bị Thủ Đức (SVTBTĐ)…