featured

featured

Mùa Vu lan 2016

Một mùa Vu Lan nữa lại đến. Hằng năm cứ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch người theo đạo Phật lại    Đại lễ Vu Lan thật…