featured

featured

Bên bờ sụp đổ!

đoàn xuân thu. Thiếu tướng (về hưu), Dana J.H. Pittard, là một cựu chiến binh, đã phục vụ quân đội Hoa…