featured

featured

Sự tàn nhẫn và vô nhân đạo

Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc…