Tìm nhóm/thể loại

Tin Tức

Tự sát trước Tòa Bạch Ốc

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ xác nhận một người đàn ông đã tự bắn chết mình bên ngoài Tòa Bạch Ốc, gần khu vực hàng rào…