Tìm nhóm/thể loại

Văn Hóa

Chuyện email

Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân  Về đôi mắt như hồ thu ... Nếu Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đời trễ hơn chừng 60, 70…

Áo hoa vàng

Trong quán nhỏ chút ngày vơi mắt hình dung em đứng giữa con đường thành phố lạc vào mưa, bé ạ nhắc cho ta một…

Văn hóa… nhang khói

Huy Phương Tôi ra tù năm 1982. Bảy năm qua các trại cải tạo, tôi hiểu được những người Cộng Sản nhiều hơn…