Tìm nhóm/thể loại

Văn Hóa

Quy Khứ Lai Từ

Bài ca VỀ ĐI THÔI Đào Tiềm bản dịch : Con Cò Về đi thôi hề! Ruộng vườn hoang phế sao chưa về? Lòng tự…

Nhà giàu để của cho con

Có thể nói rằng những người trẻ bây giờ làm cái gì cũng nhanh và ồn ào. Tỷ như chuyện ông tỷ phú Facebook để của…

Giòng sông nhỏ

https://www.youtube.com/watch?v=DNbAwS8vUm4&feature=youtu.be Hoàng Châu Giòng sông nhỏ, trôi mênh mang…

Hồng yến

Trà Lũ Thứ Bảy đầu tháng vừa qua, phe liền ông làng An Lạc chúng tôi theo thói quen đã đi bộ nửa giờ rồi vào…

Nhớ Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=8qcgya_a1q4&feature=em-share_video_user Hồng Thúy Mẹ tôi, Bên trời…

Sầu lẻ bóng!?

Đoàn Xuân Thu Thưa chắc bà con chắc ai cũng biết cái máy đo điện tâm đồ! Trên màn hình, nó vẽ những đồ thị nhảy…

Tóc rối

Tóc mây Hà Nội năm nào Em đem từng sợi buộc vào đời anh Bây giờ tóc bạc, tóc xanh Tình xưa anh vẫn quẩn quanh…