Tìm nhóm/thể loại

Tạp Ghi

Đi làm thứ bảy…

Lâu lắm rồi tôi mới đi làm thứ bảy vì dịch cúm tàu đã làm thay đổi nước Mỹ cả năm qua. Nền kinh tế đang lên với tỷ…

Coi Như Đã Về…

Những ngày cận tết, tôi nghe chị bạn trong hãng kể về người em của chị mới qua định cư hôm đầu mùa dịch, nay chuẩn…

Nhớ Tết…

Nhớ tết đầu tiên tôi còn nhớ được là năm tôi năm tuổi. Ngày xưa quê tôi làm lúa mỗi năm chỉ một mùa và gặt lúa vào…

Năm Sửu Hanh Thông…

Trong văn hóa Việt, trâu đứng hàng thứ hai trong mười hai con giáp, được gọi là Sửu. Trâu giữ vai trò quan trọng…

Mỹ Nhân và Danh Tướng

Người xưa có câu thơ về cái chết trẻ của những người đẹp và tướng giỏi: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng Bất hứa…

Người và Sếu

Phong sương mấy độ qua đường phố Hạt bụi nghiêng mình nhớ cố hương Sơn Nam Chú Horwitz à, có khi nào chú đi…

Tết Ta, Tết Tây

Năm nào cứ vào cuối tháng 12, Việt Nam lại rộ lên tin tức bàn cãi có nên dẹp bỏ Tết Ta và chỉ dành lại Tết Tây…

Tha…

L úc còn làm báo toàn thời gian, tôi rất thích đọc những chuyện cười do độc giả gởi về toà soạn để góp vui cho…

Hoa hậu về làng

N gày xưa người có học đỗ đạt trạng nguyên, bảng nhãn, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. “Vinh quy bái tổ” là một…

Bông Bí

Ừ thì nhắc lại tiện thể về cây đèn dầu (mỡ) cá linh. Mùa cá linh xưa nhiều vô kể, ai khéo tay thì mua lại của chòm…

Văn hóa…phong bì!

Theo Bách khoa toàn thư (Wikipedia) Văn hóa là khái niệm bao hàm với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến…

Màu cờ sắc áo…

Lịch sử nhân loại đã từng diễn ra bao nhiêu trận chiến kinh hoàng, xương chất thành núi máu chảy thành sông vì…

THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH

Năm nay Canada bước vào mùa đông rất sớm. Ngay giữa tháng 11, trời đã đổ tuyết, tuy những làn tuyết còn mong manh…

Cuối mùa nước nổi…

Mấy tháng nay rỗi việc vì ảnh hưởng đại dịch cúm tàu nên hãng tôi cũng chỉ cầm cự lay lất, công nhân lèo tèo cho…

“First Lady Debate”

Trong lịch sử Trung Hoa ít nhất có đến 10 vị hoàng hậu tham gia việc triều chính, ảnh hưởng rất nhiều đến việc cầm…

Kèo nèo

Tôi ngồi bàn bên đây với người bạn, sau lưng bàn chúng tôi, chỉ cao hơn đầu người ngồi và bên trên có trang trí vài…

Cá lóc nướng trui

Nói về phong thổ và ẩm thực ở miền Tây thì bát ngát như sông Tiền, sông Hậu; một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi…

Một, hai, ba, bốn…

Ðã có đôi lần tôi tự nhủ, không tự nhủ rằng cho tôi chết giữa thâm u như nhà thơ dại. Ðã chết thì chắc chắn là thâm…