Tìm nhóm/thể loại

Thơ – Hình Ảnh

Lời Biển!

Hồng Thúy Biển dâng chập chùng sóng Khói nhà …trắng đại dương Nỗi nhớ nào như mãi Cuốn mênh mang nước buồn…

Mùa Thu sau vườn nhà

Hình vẽ cảnh mủa thu năm 2019 ở vườn sau nhà ở tiểu bang New York của bác sĩ Vũ Quốc Duy. Bác sĩ Vũ Quốc…

Tiếng Thu

Lưu Trọng Lư Em không nghe mùa Thu? Dứoi trăng mờ thổn thức Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu…

Thơ -Mai Thảo

năm thứ mười Nhánh hương thắp nửa này trái đất Bay đêm ngày về nửa bên kia Nửa đường hương gẫy trên nghìn biển…