Cây thánh giá trong Nghị Viện được gỡ xuống

Cây thánh giá tô điểm cho bức tường phía trên ghế của Chủ tịch Nghị viện tỉnh bang trong nhiều thập kỷ đã được gỡ xuống hồi tuần qua.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Di trú Simon Jolin-Barrette đã đệ trình một kiến nghị để gỡ cây thánh giá ra khỏi vị trí hiện tại của nó, và kiến nghị đã được thông qua trong khi chờ phê chuẩn Dự luật 21 – luật cấm một số công chức mang (hay đội) biểu tượng tôn giáo.

Giáo hội Công giáo thoạt đầu đã trao hai cây thánh giá cho Nghị viện vào năm 1936 để công nhận sự tận tâm của Thủ tướng Maurice Duplessis đối với các lý tưởng tôn giáo.

Một chiếc đã bị mất vài thập kỷ sau đó, và vào năm 1982, một chiếc thay thế bởi nghệ sĩ Quebec, Romuald Dion, đã được treo trong phòng màu xanh phía trên ghế của Chủ tịch Nghị viện, và chiếc kia chuyển đến phòng Đỏ.

Cả hai cây thánh giá này bây giờ sẽ được đặt ở một nơi khác trong tòa nhà.

Hồi đầu năm nay, thành phố Montréal đã quyết định gỡ cây thánh giá ra khỏi phòng trung ương, một phần vì Tòa Thị Sảnh đang được tân trang. Cây thánh giá này sẽ không được đặt lại chỗ cũ khi Tòa Thị Sảnh sửa sang xong.

Thao Nguyễn (Theo CBC)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email