CDC khuyến cáo nên dùng thuốc chủng Pfizer và Moderna thay cho Johnson & Johnson

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 12, ủy ban tham vấn cho trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, đã cho biết là nên dùng thuốc chủng ngừa covid loại mRNA như Pfizer và Moderna , hơn là dùng loại thuốc chủng chế tạo theo kiểu truyền thống là Johnson & Johnson.
Theo bản công bố của ủy ban tham vấn của CDC thì các dữ kiện mới cho thấy là có một số ít người chủng ngừa covid bằng thuốc chủng Johnson & Johnson đã bị bệnh máu đóng cục và có nhiều trường hợp đã xảy ra cho người trẻ chứ không phải chỉ xảy ra cho những người lớn tuổi.
Thuốc chủng ngừa Janssen của công ty Johnson & Johnson được dùng nhiều ở Hoa Kỳ, trong khi phần lớn thuốc chủng ngừa covid được dùng ở Canada là Pfizer và Moderna.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email