Chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì covid ở nước Nhật

Tokyo: Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 9, thủ tướng Yoshihide Suga của chính quyền nước Nhật loan báo là quốc gia này sẽ hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vì covid vào cuối tuần này.
Cũng theo người phát ngôn viên thủ tướng Suga thì việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp để giúp phát triển lại nền kinh tế vì số người Nhật bị lây nhiễm đã sút giảm.
Thủ tướng Nhật cũng nói thêm là tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt vào ngày thứ năm 30 tháng 9 và những phong tỏa sẽ bỏ dần dần, để người dân Nhật trở lại cuộc sống bình thường.
Thủ tướng Suga cũng cho biết là chính quyền Nhật sẽ thiết lập thêm những trung tâm y tế tạm thời để chữa trị cho những người bị nhiễm covid và tiếp tục việc chủng ngừa covid cho cư dân.
Tình trạng khẩn cấp vì covid ở Nhật đã được ban hành từ tháng 4 vừa qua.
Tính đến ngày thứ hai 27 tháng 9, đã có 1.69 triệu người Nhật bị nhiễm covid và 17,500 người chết.
Trong khi đó số người Nhật bị nhiễm covid hàng ngày sút giảm dưới mức 2 ngàn người và chỉ bằng 1 phần 10 số người Nhật bị nhiễm covid vào giữa tháng 8.
Tính đến nay có 68 phần trăm tổng số cư dân Nhật được chủng ngừa hoàn toàn.
Ông Taro Kono, bộ trưởng chủng ngừa của nước Nhật cho biết là chính quyền xứ này sẽ cho chủng ngừa covid mũi bổ xung thứ ba cho các nhân viên y tế và cho những người lớn tuổi.

Nhận báo giá qua email