Chánh văn phòng bị ngưng chức vì khai lãnh lương trong lúc đang đi huấn luyện quân sự

Một phụ tá nghị viên có tiền lương cao nhất đã vừa bị ngưng chức sau khi tờ nhật báo Houston Chronicle đã mở cuộc điều tra cho thấy ông ta tiếp tục khai lãnh lương như thường lệ trong lúc vắng mặt đến hơn 4 tháng để dự khóa huấn luyện quân sự ở ngoài tiểu bang.
Đó là ông Daniel Albert, chánh văn phòng của nghị viên Steve Lê (Lê Minh Đức), đã tìm cách ghi tên khai đi làm cho thành phố với tiền lương hàng năm là $119,600 được xem như là mức lương cao nhất của một phụ tá cho nghị viên. Mức lương này còn cao hơn cả tiền lương cho các nghị viên chỉ có khoảng $62,983.
Cuộc điều tra cho biết ông Albert đi huấn luyện quân sự tại Fort Benning, Georgia từ ngày 21/1 đến 1/3 để học về kỹ năng và chiến thuật. Sau đó, ông Albert tham dự khoá huấn luyện tại Charlottesville, Virginia từ ngày 4/3 đến 15/5 để học về luật pháp quân sự. Trong suốt thời gian huấn luyện, ông đang ở quy chế hiện dịch, được hưởng mức lương của một vị trung úy. Nhưng trong hai tháng đầu thời gian huấn luyện, ông Albert tiếp tục khai vẫn đi làm mỗi tuần 40 tiếng trên các phiếu ghi giờ làm việc cho hội đồng thành phố Houston.
Tuy nhiên luật lệ của thành phố cấm các nhân viên không được đi làm ăn lương bên ngoài trong thời gian nghỉ bệnh có ăn lương. Các nhân viên cũng có quyền xin đến 15 ngày được trả lương vì phải phục vụ trong quân đội nếu như họ nạp đơn xin quy chế này, nhưng ông Albert đã không hề nộp đơn như vậy.
Chuyện bê bối của ông Albert đã bị nhiều cư dân than phiền từ nhiều tháng qua nhưng văn phòng nghị viên Steve Lê đã không hề có phúc đáp khiến nó lan đến văn phòng các nghị viên thuộc các địa hạt lân cận. Bà Julie Sagissor là một nhà hoạt động cộng đồng trong địa hạt F nói rằng bà rất vui mừng khi biết tin ông Albert đã bị ngưng chức.