Chạy bộ trong mùa đông quyên tiền cho từ thiện

Mississauga, Ontario: Trong hôm thứ bảy ngày 6 tháng giêng, một số những người Việt ở thành phố Mississauga, hợp cùng những người địa phương, đã chạy bộ 9 cây số để quyên tiền cho từ thiện, trong cái lạnh cộng thêm cái lạnh của gió mà nhiệt độ xuống đến trừ 35 độ C.