Chỉ cần 1 liều thuốc chủng Pfizer hay Moderna cũng hữu hiệu đến 80 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Theo kết quả cuộc khảo cứu trên 4 ngàn người đã chủng ngừa covid của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thì chỉ cần chủng ngừa một liều thuốc chủng của công ty Pfizer hay của công ty Moderna là cũng giúp cho ngăn ngừa sự lây nhiễm của loài covid đến 80 phần trăm.
Trong những loại thuốc chủng ngừa covid đã được Canada chuẩn y gồm thuốc chủng của công ty Pfizer, Moderna, Astra Zeneca và Johnson & Johnson thì dường như chỉ có thuốc chủng của công ty Astra Zeneca là gặp nhiều rắc rối, bị nhiều quốc gia không cho sử dụng.
Trong khi thuốc chủng của hai công ty Pfizer và Moderna lại được xem như là những loại thuốc chủng hữu hiệu nhất.
Không có những dư luận nói về thuốc chủng của công ty Johnson & Johnson?
Theo bản tường trình của trung tâm CDC thì nếu chủng ngừa hai mũi thuốc của hoặc công ty Pfizer hay công ty Moderna thì nguy cơ bị nhiễm covid sút giảm 90 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email