Chỉ có 15 phần trăm học sinh của các trường trung học công lập Quebec vào đại học.

Montreal: Tháng 3 hàng năm cũng là thời gian những học sinh năm cuối của bậc trung học của tỉnh bang Quebec sẽ nhận được những thư chấp thuận hay không của các trường cao đẳng .
Theo tin của đài CBC thì trong khi 51 phần trăm những học sinh học ở các trường trung học có dạy phụ thêm các môn học và các trường tư ở tỉnh bang được chấp thuận vào các trường cao đẳng, thì chỉ có 15 phần trăm những học sinh học ở các trường trung học công lập bình thường, được vào đại học.
Tại tỉnh bang Quebec, chính quyền tỉnh bang đã trợ cấp cho các trường tư, nhất là những trường Công giáo và số học sinh học ở các trường tư nhiều hơn so với số học sinh ở các trường công bình thường.
Học phí ở các trường trung học tư ở tỉnh bang Quebec cũng thấp hơn so với học phí các trường tư ở các tỉnh bang khác, vì những trợ cấp của chính quyền tỉnh bang.
Ngoài ra chính quyền tỉnh bang Quebec cũng ấn định tiền học phí các trường trung học tư tối đa là $4,593 một năm.