Chỉ có 183 người bị nhiễm covid, trong khi 72 phần trăm cư dân tỉnh bang British Columbia được chủng ngừa.

Vancouver: Số người nhiễm và chết vì covid ở tỉnh bang British Columbia sút giảm mạnh trong khi số người được chủng ngừa covid gia tăng.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 5 tháng 6, thì trong ngày thứ sáu trước đó chỉ có 183 người nhiễm covid và chỉ có 1 người chết vì covid ở tỉnh bang B.C.
Như thế trong 4 ngày liên tiếp qua, số người nhiễm covid ở tỉnh bang B.C. trong 1 ngày đã giảm dưới con số 200 người, so với con số trên 1,100 người nhiễm covid ở tỉnh bang này trong ngày 14 tháng 4.
Trên 3.5 triệu liều thuốc chủng covid đã được chủng cho cư dân trong tỉnh bang B.C. với 70.6 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang này đã được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang B.C. sút giảm chỉ còn có 224 người mà trong số này có 59 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Số người nhiễm covid trên toàn Canada cũng sút giảm từ mức trên 8,500 người 1 ngày vào giữa tháng 4, xuống còn 2 ngàn người một ngày trong những ngày qua.
Tính đến ngày thứ bảy 5 tháng 6, có 69.1 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid ít nhất một mũi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email