Chỉ có dưới 2,200 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong tuần qua, chính quyền tỉnh bang Ontario cũng như chính quyền các vùng, các thành phố đã nỗ lực cho chủng ngừa covid.
Tại thành phố Mississauga, có cuộc đại chủng ngừa kéo dài thâu đêm trong 2 ngày cuối tuần đã chủng ngừa được trên 5 ngàn người.
Nhờ những nỗ lực đó, số người nhiễm và chết vì covid ở tỉnh bang Ontario cũng bắt đầu sút giảm.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 17 tháng 5, thì trong ngày chúa nhật trước đóp có 2,170 cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và có thêm 4 người chết. Số người lây nhiễm covid thấp nhất ở tỉnh bang Ontario trong vòng 2 tháng qua.
Đây là số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 22 tháng 3 cho đến nay.
Tỷ lệ lây nhiễm covid trung bình ở tỉnh bang Ontario, tính trong 7 ngày xuống từ mức trên 4 ngàn người một ngày vào đầu tháng 4 xuống còn 2,352 người 1 ngày.
Trong số 2,170 người bị nhiễm covid trong ngày chúa nhật có 566 người ở Toronto, 556 người ở vùng Peel và 215 người ở vùng York.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và phải nằm trong các bệnh viện cũng giảm từ mức trên 2 ngàn người xuống còn 1,320 người và số người phải nằm trong các khu cấp cứu cũng giảm còn 779 người.
Tất cả các số người nhiễm , chết và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario đều giảm sút, giúp cho chúng ta những hy vọng là trong những ngày sắp tới đây, trời sẽ sáng lại!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email