Chỉ có hai thành phố Toronto và Vancouver là có sự gia tăng công ăn việc làm

Traffic on Highway 401, Toronto, Ontario, Canada

Toronto: Hai nơi có nhà cửa giá cao ngất trời ở Canada là vùng thủ phủ Toronto và Vancouver.

Và cũng là nơi có nhiều công ăn việc làm nhất Canada: điều khiến giá nhà ở hai thành phố này tiếp tục gia tăng.

Theo ông Doug Porter, kinh tế gia trưởng của ngân hàng Montreal  thì tất cả những gia tăng công ăn việc làm ở Canada, đều tập trung vào hai thành phố Vancouver và Toronto, trong khi toàn thể Canada ngoại trừ hai thành phố này, đã không có những gia tăng trong công ăn việc làm.

Cũng theo kinh tế gia Porter thì điều này cũng hơi kỷ dị, vì  số công ăn việc làm ở hai vùng thủ phủ này, chỉ chiếm 25 phần trăm tổng số công ăn việc làm của toàn Canada.

Trong khi giá nhà cửa ở hai thành phố Toronto và Vancouver đã gia tăng vượt mức.

Theo bản tường trình của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, giá nhà  trung bình ở thành phố này gia tăng 12 phần trăm, tính đến cuối tháng 3 năm nay. Gía một căn nhà độc lập trung bình ở Toronto là 1.17 triệu dollars.

Tại thành phố Vancouver và theo bản tường trình của hội đồng địa ốc  vùng đại đô thị Vancouver, thì tính đến cuối tháng 3, giá nhà ở đây đã gia tăng 27.4 phần trăm, với giá trung bình một căn nhà độc lập là 1.34 triệu dollars.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email