Chỉ có những người chủng ngừa covid, mới được đi du lịch tàu đại dương?

London, Anh quốc: Trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng giêng, phát ngôn viên của công ty du lịch bằng tàu đại dương, Saga Cruises, cho biết là bắt đầu từ đây, tất cả hành khách lên những chuyến tàu du lịch đại dương của công ty này sẽ phải trình giấy tờ là họ đã chủng ngừa covid.
Công ty du lịch Saga Cruises có trụ sở Anh quốc là công ty nhắm vào những khách hàng trên 50 tuổi, nói là qua những cuộc thăm dò dân ý của khách hàng, thì đa số những người được hỏi ý kiến đã muốn là tất cả mọi người trên những chuyến tàu du lịch đại dương, phải được chủng ngừa covid.
Những du khách trước khi lên tàu, hay tham dự các cuộc du ngoạn do công ty Saga Cruises tổ chức, sẽ phải xuất trình giấy chủng ngừa covid 2 lần, và phải ít nhất đã chủng ngừa 14 ngày trước.
Phát ngôn viên của công ty du lịch Saga Cruises cũng cho biết là công ty này dự định sẽ cho phát xuất những chuyến du lịch bằng tàu đại dương vào tháng 5 năm nay 2021.
Người ta hy vọng là đến tháng 5, thì phần lớn những người Anh trên 50 tuổi, đã được chích ngừa?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email