Chi nhánh ngân hàng Silicon Valley Bank ở Toronto bị cơ quan kiểm soát ngân hàng Canada nắm giữ.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng 3, cơ quan kiểm soát ngân hàng Canada đã nắm giữ chi nhánh ngân hàng Silicon Valley Bank, ở thành phố Toronto, sau khi hệ thống ngân hàng SVB đã bị đóng cửa ở Hoa Kỳ.
Chi nhánh ngân hàng SVB ở Toronto là chi nhánh ngân hàng SVB duy nhất ở Canada.
Các cơ quan thẩmquyền đặc trách về ngân hàng ở Mỹ, đã đóng cửa hệ thống ngân hàng SVB vì lo sợ là khách hàng sẽ ào ào đến rút tiền ra, và ngân hàng SVB này sẽ không có đủ hàng trăm triệu Mỹ kim một lúc, trả cho khách hàng.
Các trương mục trong ngân hàng Mỹ, chỉ được bảo đảm tối đa là $250,000. Nếu ký thác trên 250 ngàn Mỹ Kim, thì một khi ngân hàng bị đóng cửa, thì những khách hàng có trên 250 ngàn dollars, sẽ không được bảo đảm là có thể lấy hết số tiền ký thác ra.
Người ta lo sợ là chuyện ào ào đến lấy tiền ra ở ngân hàng SVB,cũng có thể xảy ra ở nhiều ngân hàng địa phương khác.
Tuy nhiên theo tổng thống Joe Biden, thì cư dân Mỹ tin tưởng vào hệ thống ngân hàng: ký thác tiền vào các trương mục và lấy tiền ra khi họ cần.
Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh là việc đầu tư bằng cách mua cổ phiếu ngân hàng là một chuyện khác, và tiền mua cổ phiếu ngân hàng như cổ phiếu của ngân hàng SVB sẽ không được chính quyền liên bang bảo đảm.
Theo bản thông cáo của cơ quan kiểm soát tài chánh canada (OSF) thì chi nhánh ngân hàng SVB ở Toronto là một chi nhánh cho các khách hàng là các công ty thương mại, chứ không có những khách hàng cá nhân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email