Chi phí để tìm lại hai con chuột capybaras lên đến 15 ngàn dollars.

Toronto: Cuối tháng 5 vừa qua, hai con chuột capybaras của sở thú High Park đã trốn ra ngoài, và trong một tháng trời, cơ quan kiểm soát công viên, rừng và gỉai trí thành phố Toronto đã mở cuộc tìm kiếm. Sau hơn 1 tháng đặt bẫy xung quanh khu vực sở thú, cuối cùng các nhân viên hữu trách đã bắt được hai con chuột lớn này.

Chi phí để tìm bắt lại hai con chuộr này lên đến 15 ngàn dollars. Chi phí này bao gồm tiền trả làm thêm giờ cho 30 nhân viên, trong thời gian 1 tháng tìm kiếm và đặt bẫy.

Loài chuột capybaras là loài chuột nguyên thủy ở miền nam của Nam Mỹ, ở các nước Ba Tây, Venezuela, Colombia, Uruguay và Á Căn Đình.