Chi phí gửi trẻ tại các nhà trẻ được hạn chế ở mức vừa phải

Mức giới hạn phí cho các cơ sở giữ trẻ mới nhận được Sáng kiến Giảm Phí Giữ trẻ (CCFRI = Child Care Fee Reduction Initiative) sẽ giúp giữ chỗ giữ trẻ mới có thể chi trả cho các gia đình ở B.C.

Bà Katrina Chen, Bộ trưởng Bộ Chăm sóc Trẻ em (Minister of State for Child Care) cho biết: “Kế hoạch Childcare BC của chúng tôi đang làm việc để làm cho cuộc sống hợp lý hơn cho các gia đình, và bước mới nhất này dựa trên tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong việc giảm chi phí chăm sóc trẻ em. Chúng tôi bảo đảm mức giá phải chăng hơn cho các gia đình và công bằng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong khu vực, đồng thời hỗ trợ kế hoạch dài hạn của chúng tôi để đưa dịch vụ chăm sóc trẻ em phổ cập đến British Columbia.”

Để bảo đảm phụ huynh tiếp tục được hưởng lợi từ CCFRI, giới hạn phí cho các cơ sở mới thành lập sẽ giúp giữ mức phí hàng tháng phù hợp với mức phí do các nhà cung cấp địa phương khác đang cung cấp cùng loại hình dịch vụ chăm sóc.

Trước thay đổi này, một cơ sở giữ trẻ mới có thể đặt mức phí hàng tháng ban đầu của họ ở bất kỳ mức nào và đủ điều kiện cho CCFRI.

Bộ Phát triển Gia đình và Trẻ em (Ministry of Children and Family Development) đã làm việc với Hội đồng Chăm sóc Trẻ em của tỉnh bang để phát triển một cách tiếp cận công bằng trong việc giới hạn phí nhằm giữ cho các không gian mới có thể phù hợp với túi tiền của các bậc cha mẹ, đồng thời công nhận chi phí vận hành chăm sóc trẻ em khác nhau giữa các tỉnh.

Karen Vaughan, giám đốc dịch vụ chăm sóc trẻ em, UBC cho biết “Việc tham gia vào CCFRI đã cho phép Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Trường Đại học British Columbia (UBC) giảm đáng kể chi phí chăm sóc trẻ em cho các gia đình. Giới hạn phí cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ mới giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng, đồng thời đảm bảo các không gian mới nhận tài trợ CCFRI có giá cả phải chăng cho các gia đình địa phương. Tất cả trẻ em đều xứng đáng được tiếp cận với những không gian sư phạm phong phú, nơi chúng có thể học hỏi và trưởng thành”.

Ra mắt vào tháng 4 năm 2018, CCFRI đã giảm phí cho hơn 65.000 nơi giữ trẻ được cấp phép ở BC, tiết kiệm cho các bậc cha mẹ tới $350 một tháng cho mỗi đứa trẻ. Kể từ Tháng 4 năm 2018, hơn 35.000 trẻ em và gia đình của họ đã tiếp cận dịch vụ giữ trẻ với mức phí 10 đô la một ngày hoặc ít hơn.

Việc tạo ra dịch vụ giữ trẻ đúng phẩm chất, giá cả phải chăng nhanh nhất trong lịch sử của British Columbia đang được tiến hành là kết quả của kế hoạch Childcare BC.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email