Chi phí sửa lại hệ thống điện toán trả lương công chức liên bang lên đến trên 1 tỷ dollars.

Ottawa: Trong năm 2016, chính quyền liên bang đã quyết định sử dụng hệ thống điện toán mới có tên là Phoenix, để thanh toán tiền lương cho công chức liên bang hàng tháng, với lời hứa hẹn của công ty điện toán Phoenix là chính quyền liên bang sau khi bỏ ra 309 triệu dollars mua hệ thống mới, sẽ tiết kiệm được hàng năm 70 triệu dollars.
Tiết kiệm đâu không thấy mà hàng loạt những khó khăn đã xảy ra: có công chức nhận được tiền lương gấp đôi, có người chẳng nhận được một xu.
Sau những sửa chữa kéo dài nhiều năm, hệ thống trả lương Phoenix cũng chẳng hơn gì hệ thống trả lương cũ, trong khi chính quyền liên bang đã phải bỏ ra 1.192 tỷ dollars cho việc sửa chữa lại, và vẫn còn đang được hoàn chỉnh lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email