Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm trên 1 ngàn điểm

New York: Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đã sút giảm mạnh trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 8, sau bài tuyên bố của ông Jerome Powell, thống đốc quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ , đọc tại cuộc họp thường niên Jackson Hole của những nhà tài chánh Mỹ.
Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm 1,008 điểm trong ngày thứ sáu và còn ở mức 32,282 điểm.
Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm gần 300 điểm và ở mức 19,873 điểm.
Trong bài tuyên bố đọc tại Jackson Hole, ông thống đốc Powell nói là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến ngăn ngừa lạm phát, cho đến khi thành công là tìm cách cắt giảm mức lạm phát ở Mỹ xuống còn 2 phần trăm: mức lạm phát trong tháng 7 vừa qua ở Mỹ ở mức 8.5 phần trăm.
Như thế mức lãi suất căn bản ở Mỹ sẽ còn tiếp tục gia tăng. Mức lãi suất căn bản ở Mỹ hiện nay là 2.5 phần trăm và theo những tiên đoán thì ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm vào ngày 21 tháng 9 sắp đến.
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản của Hoa Kỳ vào cuối năm nay có thể ở mức từ 3.75 phần trăm lên đến 4 phần trăm, so với mức lãi suất căn bản hiện nay là 2.5 phần trăm?
Mức lãi suất căn bản ở Mỹ gia tăng sẽ kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà: có thể sẽ gia tăng thêm từ 1.25 phần trăm đến 1.5 phần trăm vào cuối năm nay 2022?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email