Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm 800 điểm, nguy cơ của một cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới!

New York: Các tin tức phổ biến trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 8 cho biết là nền kinh tế của nước Đức đã ở vòng suy thoái, khi chỉ số gia tăng kinh tế GDP của nước Đức đã ở số trừ. Như thế nền kinh tế của bốn quốc gia trên thế giới, qua chỉ số GDP là Đức, Anh, Ba Tây và Mễ Tây Cơ đã ở vào vòng suy thoái.
Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán Nữu Ước sút giảm 800 điểm hay 3 phần trăm và xuống còn ở mức 25,479 điểm: ngày sút giảm thê thảm nhất trong năm nay!
Cũng trong hôm thứ tư mức lời của loại 10 năm công trái phiếu Hoa Kỳ đã thấp hơn mức lãi suất của mức lời của loại đầu tư 2 năm cố định: Đây là dấu hiệu mà theo các chuyên gia tài chánh là nền kinh tế thế giới sắp sửa bước vào vòng suy thoái, đã khiến các nhà đầu tư lấy tiền ra khỏi việc đầu tư vào cổ phiếu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email