Chi tiết về chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng của Canada

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 3, bà Chrystia Freeland, tổng trưởng tài chánh liên bang đã cho công bố bản ngân sách cho tài khóa 2023-2024.
Trong bản ngân sách này, chính quyền liên bang có để dành ra 7 tỷ dollars cho chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng.
Trong bản ngân sách, dường như là có những dữ kiện cho thấy là chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng sẽ bắt đầu trong năm nay 2023, nhưng theo những lời tuyên bố của bà tổng trưởng tài chánh, thì chương trình bảo hiểm nha khoa cho toàn thể cư dân sẽ bắt đầu vào năm 2025?
Những ai sẽ được bảo hiểm nha khoa ở Canada?
Bản ngân sách năm nay liệt kê là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 13 tỷ dollars trong vòng 5 năm cho chương trình bảo hiểm nha khoa, bắt đầu từ năm nay 2023-2034, cho những gia đình không có bảo hiểm sức khỏe tư và số lợi tức của những gia đình này dưới 90 ngàn dollars một năm, hay cho những người độc thân có lợi tức dưới 70 ngàn dollars.
Cũng theo những dữ kiện từ bản ngân sách thì việc bảo hiểm nha khoa công này sẽ bắt đầu từ cuối năm nay 2023.
Trong năm ngoái chương trình bảo hiểm nha khoa dành cho những trẻ em dưới 12 tuổi và sau đó bao gồm luôn cho những trẻ em dưới 18 tuổi và những người tật nguyền.
Để có được sự ủng hộ của đảng Tân Dân Chủ, chính quyền thiểu số của đảng Tự Do cũa thủ tướng Justin Trudeau đã phải thỏa hiệp và đồng ý công bố chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng.
Theo bà tổng trưởng tài chánh thì việc thi hành chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng là một việc phức tạp, và cần phải tiến từng bước một.
Cũng theo bà tổng trưởng tài chánh thì trong năm qua, chính quyền liên bang đã cung cấp những dịch vụ nha khoa cho khoảng trên 240 ngàn trẻ em.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email