Chi tiết về chương trình tài trợ cho những người mua nhà lần đầu

Ottawa: Chính quyền liên bang đã mở một chương trình trợ giúp tài chánh cho những người mua nhà lần đầu tiên tại Canada, và chương trình này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 2 tháng 9 năm nay 2019.
Chương trình này có tên là First Time Home Buyer Incentive (FTHBI) nhằm giúp cho những người trẻ có thể mua nhà, bằng cách cho giảm số tiền nợ nhà mà những người này phải trả hàng tháng.
Chính quyền liên bang sẽ cho mượn tiền trả 5 phần trăm tiền nợ nhà hàng tháng cho những người mua nhà đã xây sẵn và 10 phần trăm cho những căn nhà mới xây.
Những điều kiện để nhận sự trợ giúp của chính quyền liên bang:
-Những người này đã không làm chủ một căn nhà trong vòng 4 năm qua, trừ trường hợp ly dị.
– Lợi tức hàng năm của gia đình người này phải dưới mức 120 ngàn dollars một năm. Và giá căn nhà muốn mua không quá $560,000 so với mức lương.
Như thế chương trình trợ giúp này của chính quyền liên bang chỉ giúp ích cho những người sống ở thôn quê, những thành phố nhỏ, nơi mà giá nhà không quá cao như ở các thành phố lớn như Toronto, Vancouver.
Số tiền mà chính quyền liên bang cho mượn sẽ phải trả lại khi chủ nhà muốn mượn lại nợ nhà, hay khi người này bán nhà, hay đã đủ 25 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email