Chi tiết về trương mục tiết kiệm để dành tiền mua nhà FHSA

Ottawa: Có những tin vui cho những cư dân Canada đang để dành tiền mua căn nhà đầu tiên cho gia đình họ.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2023, chính quyền liên bang cho phép những người chưa có nhà, muốn mua căn nhà đầu tiên có thể đến các ngân hàng ở Canada, xin mở một trương mục tiết kiệm để dành tiền cho việc mua nhà.
Trương mục này có tên là the First Home Savings Account (FHSA) hay trương mục để dành tiền mua căn nhà đầu.
Chính quyền liên bang cho phép những người chưa có nhà, được thiết lập một trương mục FHSA tại bất kỳ một ngân hàng nào ở Canada.
Người thiết lập có quyền bỏ một năm tối đa là $8,000 vào trương mục FHSA, và số tiền bỏ vào tối đa là $40,000.
Số tiền này cộng thêm tiền lời sinh ra từ những cách đầu tư như mua GIC, mua cổ phiếu.. sẽ không bị đánh thuế khi lấy ra.

Những điểm lợi của trương mục FHSA so với quỹ hưu RRSP hay trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA:
-Tiền bỏ vào trương mục mua nhà, sẽ được miễn thuế như là tiền bỏ vào quỹ hưu RRSP.
-Tiền lấy ra khỏi FHSA cũng không bị đánh thuế như là tiền lấy ra khỏi TFSA.
Người ta có thể lấy tiền ra khỏi trương mục FHSA bất kỳ lúc nào, nhưng trong vòng 1 năm sau ngày rút tiền ra khỏi trương mục tiết kiệm mua nhà, thì người này phải mua nhà.
Nếu một người không lấy hết tiền ra vào năm người này 71 tuổi, hay đã để tiền trong trương mục FHSA này 15 năm, thì số tiền này sẽ phải chuyển qua quỹ hưu RRSP.
$40,000 là số tiền nhỏ không đủ làm tiền down mua một căn nhà, nhất là nhà trong các vùng đại thủ phủ, nhưng người mua có thể lấy thêm tiền từ trương mục tiết kiệm TFSA cũng như tiền từ quỹ hưu RRSP: Qua chương trình Home Buyers’ Plan (HBP), một người có thể rút tối đa $35,000 hay một cặp vợ chồng có quyền rút tối đa $70,000 trong quỹ hưu RRSP để làm tiền down mua nhà, và họ sẽ phải hoàn trả lại số tiền này trở lại quỹ hưu RRSP của họ, trong vòng 15 năm.

Những ai có quyền mở trương mục để dành tiền mua nhà FHSA?
-Những cư dân là thường trú nhân Canada, trên 18 tuổi và chưa mua nhà bao giờ ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email