Chia của cho con: trọng nam khinh nữ

Nông trại của hai ông bà Nahar và Nihal Singh Litt

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 7, thẩm phán tòa án gia đình ở tỉnh bang British Columbia đã cho thay đổi lại di chúc, của hai ông bà triệu phú gốc Ấn Độ, đã chia của cho con không đồng đều.
Ba năm trước đây, hai ông bà Nahar và Nihal Singh Litt qua đời, để lại gia tài là 9 triệu dollars.
Theo di chúc thì 93 phần trăm số tiền 9 triệu dollars này, hai ông bà Litt để lại cho 2 đứa con trai, và 7 phần trăm số tiền còn lại hay khoảng 600 ngàn dollars thì chia cho 4 đứa con gái.
Bốn người con gái này không chịu và kiện ra tòa đòi chia lại tài sản của bố mẹ.
Theo lời khai của bốn người con gái này thì khi bố mẹ còn sống và bệnh tật thì chính họ là những người săn sóc cho bố mẹ trong bao nhiêu năm trường và khi hai ông bà này còn trẻ, thì cũng chính bốn người con gái phụ giúp bố mẹ trong việc làm giầu.
Bốn cô con gái đã kiện ra tòa với lý do là họ đã bị kỳ thị, theo truyền thống cổ hủ của những người Sikhs từ bao nhiêu năm trước là trọng nam và khinh nữ.
Trong phiên tòa mới đây, nữ thẩm phán Elaine Adair đã chia lại gia tài: cho mỗi người con gái 1.35 triệu dollars, thay vì mỗi người con gái chỉ được 150 ngàn dollars theo như di chúc, và cho mỗi người con trai 1.8 triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email