Chiến dịch thông tin yêu cầu người dân B.C. hành động chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Một chiến dịch thông tin chống phân biệt chủng tộc mới đang làm sáng tỏ nạn phân biệt chủng tộc, đồng thời khuyến khích người dân British Columbia kiểm tra thành kiến ​​cá nhân của họ và có lập trường chống lại sự phân biệt đối xử.

Chiến dịch có 9 hình minh họa của các nghệ sĩ IBPOC – viết tắt của Indigenous, Black and People of Colour) (Người bản địa, người da đen và người da màu) có trụ sở tại British Columbia, sẽ hỗ trợ cam kết lâu dài của Tỉnh bang trong việc giải quyết nạn phân biệt chủng tộc bằng cách khuyến khích thảo luận cởi mở hơn về vấn đề phân biệt đối xử. Loạt lời nhắc chống phân biệt chủng tộc này cũng nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người phản ánh về phân biệt chủng tộc xảy ra trong các tình huống hàng ngày và lên tiếng nếu họ thấy bị phân biệt đối xử.

Người dân British Columbia sẽ thấy các quảng cáo trên các phương tiện kỹ thuật số và in ấn. Các trường học, thư viện và các thành viên của Mạng lưới Chống Phân biệt Chủng tộc Resilience BC cũng sẽ nhận được các áp phích để khuyến khích hơn nữa việc thảo luận và học hỏi.

“Ra mắt trước Ngày Quốc tế Zóa bỏ Phân biệt Chủng tộc vào ngày 21 Tháng 3, chiến dịch này nhằm khơi dậy cuộc thảo luận về lòng căm thù và khuyến khích mọi người tìm hiểu ý nghĩa của việc chống phân biệt chủng tộc. Đó là một phần quan trọng trong công việc rộng lớn hơn của chúng ta để làm cho BC trở thành một tỉnh chào đón hơn, công bằng và hòa nhập hơn cho tất cả mọi người.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email