Chiến sĩ Lý Tống qua đời

San Diego, California: Theo những tin tức loan báo vào lúc 11 giờ sáng hôm thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019, bác sĩ đã yêu cầu thân nhân của chiến sĩ Lý Tống đến bệnh viện, ký giấy tờ rút ống thở đang gắn trong người ông.
Ông Lý Tống năm nay 72 tuổi, đã vào bệnh viện chữa trị vì bệnh khó thở nhiều ngày trước và hiện ở trong tình trạng hôn mê.
Vì thân nhân của ông Lý Tống ở mãi thành phố San Jose, cho nên có thể đến chiều hôm thứ năm, thì các thân nhân mới đến nơi để ký giấy tờ cho chiến sĩ Lý Tống