Chiến tranh thương mại Mỹ Trung: tăng thuế nhập cảng hay giảm giá đồng Mỹ kim.

Hoa Thịnh Đốn: Một điều lạ là trong thời gian nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà tiến triển, thì tổng thống Trump lại liên tục kêu gọi thống đốc của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cắt giảm mức lãi suất?
Điều gì không đúng trong khi mà nền kinh tế phát triển, thì việc cắt giảm mức lãi suất sẽ làm gia tăng mức lạm phát?
Tuy nhiên theo những nguồn tin thông thạo thì chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ cho cắt giảm mức lãi suất trong những ngày sắp tới?
Lý do mà tổng thống Trump muốn cắt giảm mức lãi suất , vì muốn sử dụng việc cắt giảm lãi suất trong cuộc chiến thương mại với Trung quốc.
Tổng thống Trump muốn hạ mức lãi suất và sẽ làm hạ trị giá của đồng Mỹ kim. Việc hạ giá của đồng Mỹ kim sẽ làm cho trị giá của những món hàng nhập cảng từ Trung quốc gia tăng, và sẽ khiến cho số lợi nhuận của các công ty Trung quốc sút giảm, gây những thiệt hại cho nền kinh tế xứ này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email