Chiều hướng mới: nhiều nhà hàng không cho bồi bàn nhận tiền tips

Vancouver: Sau thời đại dịch covid, giá hàng hóa và dịch vụ gia tăng cao, gồm cả tiền tịps cho các bồi bàn ở các nhà hàng, các quán rượu.
Theo chiều hướng mới, thì khách hàng nên trả tiền tips từ 15 phần trăm cho đến 20 phần trăm, giá của bữa ăn.
Tuy nhiên có nhiều nhà hàng đã không cho khách hàng trả tiền tips, và chủ nhân nhà hàng thấy người khách nào bỏ tiền tips trên bàn, thì họ kêu lại và trả lại tiền, như trường hợp của nhà hàng Folke ở thành phố Vancouver.
Bà Pricilla Deo, đồng chủ nhân của nhà hàng Folke nói là nhà hàng của bà mở cửa từ tháng 6 năm ngoái 2022, và cho áp dụng chính sách không nhận tiền tips của khách hàng.
Theo bà Deo thì giá tiền ghi trong thực đơn bao gồm mọi thứ chi phí từ tiền thực phẩm, đến tiền lương cho bồi bàn..
Bà Deo cũng cho biết là bà trả lương cho nhân viên nhiều hơn mức lương tối thiểu ở tỉnh bang B.C. ( mức lương tối thiểu ở tỉnh bang B.C. hiện nay là $15.65 một giờ)
Vì thế theo chủ nhân của nhà hàng bán đồ ăn chay Folke thì khách hàng chỉ trả tiền bill khi ăn xong.
Chiều hướng mới không cho nhân viên nhận tips cũng được nhiều nhà hàng khác ở Canada áp dụng.
Theo nhận định chung thì việc gồm cả tiền tips vào tiền ăn của nhiều nhà hàng, sẽ giúp cho khách hàng không phải suy tính là phải cho bao nhiêu tiền tips mới đủ?
Theo những thống kê thì 60 phần trăm những khách hàng Canada được hỏi ý kiến, cho biết là trong năm qua 2022, khi họ đi ăn tiệm, thì các nhân viên bồi bàn đã đòi họ phải trả tiền tips cao hơn con số mà những khách hàng này ,ăn xong và bỏ tiền lại trên bàn.
Cũng theo những thống kê, thì tiền tips trung bình mà khách hàng phải trả,ở các nhà hàng Canada trong năm 2022 là 20 phần trăm.
Những nhà hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật, Đan Mạch.. đã không có lệ phải cho tiền tips, vì tiền tips đã được tính chung vào hóa đơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email