Chính phủ VN sẽ nắm trên 50% cổ phần trong lĩnh vực bán buôn gạo, nhập cảng xăng dầu

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ lĩnh vực bán buôn gạo, nhập cảng xăng dầu… đối với những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 15/12, trích dẫn Dự thảo mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được công bố lấy ý kiến.

Cụ thể, chính phủ VN sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ những doanh nghiệp thuộc 12 ngành nghề như: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng; Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn; truyền tải điện; không lưu, xổ số; sản xuất vàng miếng…

Đối với các tổng công ty cổ phần như: sân bay, dịch vụ bay; cảng biển quy mô lớn; dịch vụ thông tin dẫn đường, khí tượng hàng không; khai thác khoáng sản quy mô lớn; thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí… nhà nước VN sẽ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ,

Cùng với xăng và gạo, nhà nước VN sẽ tiếp tục nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn các công ty như cung cấp nước sạch và thoát nước; vận chuyển hàng không; ngân hàng… nếu chiếm thị phần từ 30% trở lên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email