Chính quyền Canada chương trình tài trợ kinh tế lớn nhất kể từ Thế Chiến Thứ Hai.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 11, bà Chrystia Freeland, phó thủ tướng kiêm tổng trưởng tài chánh, đã công bố một chương trình cứu nguy cho nền kinh tế Canada và được xem là một chương trình cứu nguy kinh tế lớn nhất kể từ Thế Chiến Thứ Hai cho đến nay.
Chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 100 tỷ dollars cho chương trình tài trợ này.
Chương trình cứu nguy này bao gồm chương trình cứu nguy cho các cơ sở thương mại, đầu tư vào hệ thống nhà dưỡng lão trên toàn quốc, phân phối thuốc chủng ngừa covid..
Trong làn sóng đại dịch thứ nhì, số người nhiễm covid ở Canada đã gia tăng nhiều hơn so với người nhiễm trong những tháng đầu của mùa đại dịch vào tháng 3, tháng 4.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Alberta đã lên đến trên 16 ngàn người trong làn sóng đại dịch thứ nhì, cao hơn cả những tỉnh bang đông dân hơn như tỉnh bang Ontario, tỉnh bang Quebec.
Tính đến ngày thứ hai 30 tháng 11, tại Canada đã có trên 376 ngàn người nhiễm và trên 12 ngàn người chết vì covid.
Chương trình tài trợ bao gồm việc bỏ ra 1 tỷ dollars trợ giúp chính quyền các tỉnh bang, tài trợ $1,200 cho những trẻ em dưới 6 tuổi ở các gia đình nghèo và các gia đình có lợi tức trung lưu.
Chính quyền liên bang bỏ ra 1 tỷ dollars mua và phân phối thuốc chủng ngừa covid.
Bà phó thủ tướng nói là Canada đã ký thỏa thuận mua thuốc chủng ngừa từ 7 công ty và số thuốc chủng ngừa này đủ chích cho mỗi cư dân Canada 10 liều thuốc chủng, miễn phí.
Tuy nhiên theo ông Enrin O’Toole, thủ lãnh đảng đối lập Bảo Thủ ở Hạ Viện, thì chính quyền liên bang đã không có chương trình chi tiết về thời gian cũng như việc phân phối thuốc chủng, và nếu cư dân chưa được chủng ngừa thì nền kinh tế sẽ chưa phục hồi được.
Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở Canada là 8.9 phần trăm tức là 1.8 triệu người Canadians đang thất nghiệp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email