Chính quyền cho gia tăng lần xổ số để móc thêm tiền của dân.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 3 tháng 4, thì có những thay đổi trong việc xổ số loại Lotto Max: một tuần sẽ xổ hai lần vào ngày thứ ba và ngày thứ sáu, lô độc đắc sẽ lên đến 70 triệu dollars, thay vì 60 triệu dollars như hiện nay.
Ngoài ra thay vì xổ các số từ 1 cho đến 49, thì sẽ thêm 1 số là 50.
Như thế xác suất để trúng số sẽ giảm vì có đến 50 con số để chọn.
Với con số 50 thêm vào, xác suất để trúng lô độc đắc gia tăng từ mức 1 trên 28 triệu lên đến 1 trên 33 triệu lần.
Giá vé Lotto Max vẫn là $5 một vé và việc gia tăng thêm lần xổ sẽ bắt đầu vào tuần lễ thứ nhì của tháng 5 năm nay.