Chính quyền Harris County kiện các viện bào chế chất Insulin về tội siết giá cao

Ông Vince Ryan

Chính quyền Tỉnh hạt Harris đã nộp đơn thưa kiện ba công ty bào chế thuốc Insulin về tội đã cùng nhau toa rập để treo giá cắt cổ cho loại thuốc này cùng với những thuốc chữa trị khác cho bệnh tiểu đường. Đơn kiện ước tính rằng kế hoạch toa rập này đã kéo dài trong 15 năm và gây tốn hao cho tỉnh hạt hàng triệu Mỹ-kim mỗi năm về chi phí y tế cho hàng chục ngàn gia đình các nhân viên công chức cùng khối đông các tù nhân tại Harris County.

Ba đại công ty bào chế thuốc bị thưa kiện là Eli Lilly, Novo Nordisk và Sanofi, cùng với 4 cơ quan điều hành việc chuẩn thuận và phân phối thuốc lớn nhất là Aetna Rx, CVS Caremark, Express Scripts and Optum Rx.

Luật sư của Tỉnh hạt là ông Vince Ryan cáo buộc các viện bào chế này đã tìm cách mua chuộc các cơ quan điều hành phân phối thuốc để từ đó kiếm thêm nhiều lợi nhuận qua việc bán được nhiều thuốc. Một ống thuốc Insulin vào cuối thập niên 1990 chỉ có khoảng $20 nhưng giờ đây đã tăng giá cao lên đến mức từ $300 đến $700. Điều này khiến cho chi phí của Harris County về việc điều trị bệnh tiểu đường cao hơn tất cả những loại bệnh khác. Chỉ riêng trong năm 2014 đến 2015, chi phí chữa bệnh tiểu đường tại Harris County đã tăng vọt hơn 60%.

Hiện nay, chính quyền Harris County có trách nhiệm về bảo hiểm y tế cho khoảng 38,000 người là nhân viên công chức và thân nhân trong gia đình, cùng với khoảng 9,000 tù nhân. Các bác sĩ đều nói rằng Insulin là một loại thuốc cần thiết để chữa trị bệnh tiểu đường, vì nếu không được cung cấp đầy đủ, nó sẽ dẫn đến nhiều biến chứng tai hại và tốn kém hơn cho bệnh nhân.

Đơn kiện của Harris County đòi bồi thường ít nhất là 27 triệu Mỹ-kim. Tất cả những viện bào chế này cũng đều đã bị thưa kiện tương tự tại nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email