Chính quyền Hoa Kỳ giới hạn nhận di dân thêm từ 6 quốc gia khác.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 31 tháng giêng, chính quyền Hoa Kỳ cho biết là vì lý do an ninh, Hoa Kỳ sẽ giới hạn việc nhận di dân từ 6 quốc gia là Kyrgyzstan, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudan and Tanzania .
Và việc giới hạn này sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 2.
Trong những ngày qua, chính quyền tổng thống Trump cũng giới hạn việc những sản phụ ngoại quốc vào sinh con, để cho con có quốc tịch Mỹ, cũng như xúc tiến việc xây bức tường biên giới ngăn cách với Mễ Tây Cơ.
Đây là những việc mà tổng thống Trump đã hứa hẹn khi ra tranh cử vào năm 2016, và ông muốn hoàn thành những lời hứa này, trước khi có cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email