Chính quyền Hoa Kỳ tố cáo có những băng đảng ở Canada, lường gạt những người lớn tuổi ở Mỹ hàng triệu Mỹ kim.

Vancouver: Trong bản công bố hôm thứ hai ngày 26 tháng 2, bộ tư pháp Hoa Kỳ với sự tiếp tay của sở cảnh sát thành phố Vancouver, đã mở những cuộc truy lùng những băng đảng chuyên nghề lường gạt những người lớn tuổi ở Mỹ , có sào huyệt ở thành phố Vancouver. Số tiền mà chúng lường gạt những người lớn tuổi lên đến hàng triệu Mỹ kim.
Theo luật sư Hoa Kỳ, ông Richard P Donoghue, thì có hai nhóm băng đảng có sào huyệt ở Canada, dùng những địa chỉ ở Hoa Kỳ để tìm cách lường gạt những người lớn tuổi.
Cách lừa của những băng đảng này ..xưa như trái đất, nhưng vẫn lừa được nhiều người: chúng gửi thư báo tin cho nhiều người mà chúng có địa chỉ, báo tin là những nạn nhân này “trúng thưởng” mà số tiền lên đến 1 triệu Mỹ kim.
Để nhận lãnh số tiền 1 triệu này, những nạn nhân phải gửi tiền lệ phí. Dĩ nhiên sau khi những băng đảng này nhận tiền, thì số tiền trúng số giả này, chẳng bao giờ đến tay các nạn nhân.
Những công ty lường gạt mà bộ tư pháp Hoa Kỳ truy tầm là hai công ty có trụ sở ở thành phố Vancouver là Navigator Marketing Ltd. và Rockport Promotional Marketing, LLC với các nghi can : Alexander Quaglia, Rychard McKeown và Brent Nishiguchi.
Và hai công ty khác có trụ sở ở tỉnh bang B.C. với các nghi can là Andrew John Thomas, Patrick Fraser, Christopher Fraser, và Sylvain Munier — cùng nghi can Ubuki Kanehira ở tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email