Chính quyền Hoa Kỳ trực tiếp cứu giúp những khách hàng của ngân hàng SVB

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 12 tháng 3, các giới chức hữu quyền kiểm soát hệ thống ngân hàng ở Mỹ, đã công bố việc trực tiếp trợ giúp những khách hàng của ngân hàng Silicon Valley, ngân hàng vừa bị đóng cửa.
Cũng theo các giới chức thẩm quyền thì khách hàng của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank, đều có thể rút tiền ra khỏi trương mục các ngân hàng này bắt đầu từ ngày thứ hai 13 tháng 3.
Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) là ngân hàng có nhiều khách hàng là các nhân viên làm việc cho các công ty cao kỹ, cũng như các công ty cao kỹ mới thành lập.
Ngân hàng Signature Bank là ngân hàng chuyên việc chuyển tiền cho các việc mua bán những tiền điện tử.
Theo bản công bố của bộ ngân khố Hoa Kỳ, thì tất cả các khách hàng của hai ngân hàng vừa kể, đều có thể lấy tiền ra khỏi trương mục bắt đầu từ ngày thứ hai 13 tháng 3.
Trong khi đó quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cũng loan báo một quỹ tài chánh, nhằm cung cấp tiền cho việc trang trải cho các khách hàng của hai ngân hàng này, khi họ muốn rút tiền ra.
Theo bản thông cáo chung của bà Janet Yellen, bộ trưởng ngân khố, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ và ông martin Gruenberg, chủ tịch cơ quan kiểm soát tài chánh ngân hàng FDIC, thì các cơ quan này đã quyết định cho các khách hàng của hai ngân hàng vừa bị đóng cửa, lấy tiền ra, đễ bảo vệ cho nền kinh tế Mỹ cũng như làm gia tăng những tin tưởng của công chúng vào hệ thống ngân hàng của nước Mỹ.
Tất cả những khách hàng có thể rút tiền ra và không bị lệ thuộc vào số tiền mà cơ quan FDIC bảo đảm tối đa là $250,000.
Tuy nhiên các cơ quan thẩm quyền Mỹ sẽ không bảo đảm cho những người mua cổ phiếu của các ngân hàng này, cũng như những chủ nợ cho các ngân hàng này mượn tiền trực tiếp.
Giá cổ phiếu của ngân hàng SVB đã từ mức cao nhất là $497 một cổ phiếu, xuống còn $0 sau khi ngân hàng này bị đóng cửa.
Ngân hàng SVB là ngân hàng Hoa kỳ lớn nhất bị đóng cửa, kể từ khi ngân hàng Washington Mutual bị đóng cửa vào năm 2008.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email