Chính quyền liên bang Canada bỏ tiền tài trợ cho các chương trình khảo cứu cần sa.

Toronto: Ông Bill Blair, dân biểu liên bang đặc trách về việc lưu hành cần sa ở Canada đã mở cuộc họp báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, tại the Toronto’s Centre for Addiction and Mental Health, bệnh viện tâm thần lớn nhất Toronto.
Trong cuộc họp báo, dân biểu Blair đã cho biết chnh quyền liên bang sẽ bỏ ra 1.4 triệu dollars tài trợ cho các chương trình khảo cứu y khoa về cần sa.
Cũng theo ông Blair thì số tiền 1.4 triệu dollars được chia đều cho 14 dự án khảo cứu, mà mỗi dự án sẽ nhận 100 ngàn dollars.
Các nhà khảo cứu sẽ xem xét những ảnh hưởng của việc dùng cần sa có gây những ảnh hưởng trên sức khỏe của con người trong các lãnh vực như kinh tế, xã hội và tâm lý.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email