Chính quyền liên bang Canada thâu thuế cần sa

Ottawa: Theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 21 tháng 6, thì trong 5 tháng rưỡi kể từ ngày Canada hợp thức hóa cần sa, chính quyền liên bang và các tỉnh bang đã thâu vào 186 triệu dollars tiền thuế cần sa.
Việc sử dụng cần sa được hợp thức hóa bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2018, và nhu cầu cần cần sa đã gia tăng mạnh khiến cho số cần sa mà các công ty cung cấp đã không đủ.
Trong những tháng sắp tới, chính quyền liên bang Canada sẽ cho hợp thức hóa việc dùng cần sa trong các sản phẩm như bánh và nước uống có cần sa, và nhu cầu cần sa còn gia tăng nhiều hơn nữa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email