Chính quyền liên bang chấp thuận cho cư dân Canada lái xe qua Mỹ chủng ngừa covid.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 5, cơ quan y tế công cộng liên bang Canada đã xác nhận là những người Canadians được phép lái xe qua Mỹ xin chủng ngừa covid miễn phí ở các tiểu bang Mỹ dọc theo biên giới, và khi người này quay trở lại Canada, sẽ không bị sống cách ly một thời gian, như trường hợp những người đến Canada bằng các phương tiện hàng không.
Theo cơ quan y tế công cộng thì những người muốn qua Mỹ chủng ngừa cần một giấy chứng nhận của bác sĩ gia đình là cần phải chủng ngừa ngay, và khi trở về cũng cần có 1 giấy chứng nhận của một cơ quan y tế Hoa Kỳ, là người này đã chủng ngừa.
Thuốc chủng ngừa mà những người Canadians nên chủng ngừa là loại Johnson & Johnson vì chỉ cần chủng ngừa 1 liều thuốc là đủ.
Hoa Kỳ hiện có dư thừa thuốc chủng và dự định sẽ chuyển giao 80 triệu liều thuốc chủng covid cho các quốc gia khác trên thế giới trong những tuần sắp tới.
Canada cũng được cung cấp nhiều thuốc chủng Pfizer và Moderna trong những tuần lễ sắp tới.
Người ta có thể chủng ngừa ở Canada tương đối dễ dàng trong những ngày sắp tới, thay vì phải tốn kém chạy qua Hoa Kỳ?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email