Chính quyền liên bang cho gia tăng số nhân công ngoại quốc đến Canada làm việc tạm thời

Ottawa: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 7 tháng 5 năm nay 2022, các ngành kỹ nghệ khách sạn, dịch vụ đóng gói thực phẩm gồm cả những cơ xưởng làm thịt, đóng gói.. sẽ có quyền gia tăng số số nhân công ngoại quốc mà các cơ sở này được mướn lên đến 30 phần trăm tổng số nhân viên.
Trước đây các công ty Canada chỉ có quyền mượn tối đa 10 phần trăm nhân công ngoại quốc đến Canada làm việc tạm thời, trong tổng số nhân viên mà các công ty này có.
Hiện nay sau thời đại dịch, Canada thiếu rất nhiều nhân lực nhất là ở các tỉnh bang miền tây, nơi có những ngành kỹ nghệ nông nghiệp và khai thác dầu khí là những ngành kỹ nghệ phát triển mạnh mẽ và cần thêm rất nhiều nhân viên.
Hàng năm cứ vào những tháng bắt đầu mùa xuân, hàng chục ngàn nhân công ngoại quốc đã đến Canada làm việc tạm thời nhất là trong ngành kỹ nghệ nông nghiệp.
Canada hiện nay thiếu rất nhiều nhân công: riêng ngành kỹ nghệ khách sạn và nhà hàng, Canada cần thêm trên 130 ngàn người.