Chính quyền liên bang công bố một chính sách xây cất nhà cửa quốc gia.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ tư 22 tháng 11 ở thành phố Toronto, thủ tướng Justin Trudeau đã công bố một chính sách xây cất nhà cửa quốc gia trong vòng 10 năm sắp tới, với ngân khoản cho chính sách này lên đến 40 tỷ dollars.

Chính sách này cũng bao gồm những trợ cấp tài chánh  cho những gia đình có lợi tức thấp, nhưng việc trợ cấp tài chánh này sẽ không bắt đầu sau khi có cuộc bầu cử lại dân biểu kế tiếp.

Theo dự trù chính quyền liên bang sẽ cho xây cất thêm 100 ngàn căn nhà mới, sửa sang lại 300 ngàn căn nhà hiện hữu và sẽ giảm số người không nhà xuống 50 phần trăm số  người hiện có.

Theo thủ tướng Trudeau thì   “quyền có nhà là nhân quyền” và mọi người đều xứng đáng có một nơi an toàn và khả hữu để gọi là nhà.

Chương trình xây cất nhà cửa quốc gia  bao gồm những điểm sau:

-Xây cất 100 ngàn căn nhà  với giá cả phải chăng.

-Sửa sang lại 300 ngàn căn nhà hiện hữu.

-Cắt  giảm số người homeless xuống 50 phần trăm.

-Bảo vệ cho 385 ngàn gia đình không bị mất nhà.-

-Trợ cấp tài chánh cho 300 ngàn gia đình qua chương trình  The Canada Housing Benefit

Chương trình The Canada Housig Benefit với ngân khoản 4 tỷ dollars, sẽ dùng để tài trợ  $2,500 tiền mướn nhà hàng năm cho những gia đình có lợi tức thấp và chương trình này sẽ bắt đầu từ  tháng 4  năm 2020 cho đến cuối năm 2028.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email